Vzdělání

Alternativní systémy ve vzdělávání

Alternativní školství je zvláštní typ škol, které vyučují alternativně, jinak než v klasické škole. Cílem těchto škol je pomoc rodinám a žákům, kteří nechtějí klasické vzdělávání. Alternativní školství podporuje týmovou spolupráci mezi žáky a učitel je většinou spíše partnerem dětí. Alternativní školy jsou většinou soukromé, ale alternativní prvky se v dnešní době běžně integrují do klasického vzdělávání v běžných základních a středních školách. Představíme vám aspoň dva největší proudy alternativní pedagogiky u nás.
modrá geometrická tělesa
Montessori pedagogika
Montessori pedagogika je velice oblíbený trend ve vzdělávání a její prvky se implementují často i do klasického vzdělávání, především v předškolních zařízeních. Tento proud vznikl podle zásad italské pedagožky Marie Montessori, která se snažila děti podporovat v rozvíjení poznatků a dovedností. Učitel za dítě nic nedělá, ale snaží se jej přivést k tomu, aby se danou věc naučilo udělat samo. Škola montessori je chápána jako škola zkušeností pro život, využívají se zásadně přírodní pomůcky, děti se podporují a motivují, netrestají se, učitel je facilitátorem. Děti si mohou volit materiály i pracovní místa a chyby jsou vnímány jako hlubší procvičování učiva. V současné době najdete v naší republice jak mateřské, základní ale i střední školy založené na této metodě.
nožičky u kostek
Waldorfská škola
Waldorfská škola je další alternativně výchovně vzdělávací systém, který stojí na zásadách rakouského myslitele – Rudolfa Steinera. Tato pedagogika integrovaně rozvíjí intelektuální, praktické i manuální schopnosti žáků. V česku se nachází necelá dvacítka základních waldorfských škol, jedna speciální škola, pět waldorfských lyceí a asi 20 mateřských škol. Waldorfská škola se charakterizuje jako škola, která člověka připraví na život nejen znalostně ale také sociální i tvůrčí a kreativní dovednosti. V této škole se nepoužívají učebnice, neznámkuje se, brzy se začíná s cizími jazyky. Důraz se také klade na umělecké předměty, pracovní výchovu a řemesla. Jednotlivé ročníky jsou tematické a také jednotlivé měsíce v roce mívají svá témata.