I historické textilie se dají uchránit před zubem času

socha, koberec na stěně

Myslíte si, když něco vydrželo v pořádku mnoho let, vydrží to tak i nadále? Bohužel ne, většina památek a starožitností vyžaduje restaurovat, tak budou moci svou krásu ukazovat mnoho dalších staletí.

Restaurování koberců, textilií či tapisérií patří rovněž k činnostem, které umí cenná díla dob minulých ochránit a často zachránit před zkázou.
Máte-li tedy nějaký gobelín, který je třeba restaurovat, neváhejte se na nás obrátit. Poskytujeme kvalitní služby. Zaměřujeme se nejen na velkoplošné gobelíny, ale i na menší textilie, ke kterým patří různé prapory či potahy. Pomůžeme vám zachovat jejich životnost na dlouhá léta.

Navrhneme postup a řešení pro konkrétní dílo

Abychom však věděli, jaký postup přesně zvolit, nejdříve textilii zhodnotíme a určíme rozsah poškození. Podle toho poté navrhneme způsob řešení a také samozřejmě rozpočet. Na vás pak záleží, zda návrh odsouhlasíte nebo najdeme řešení jiné.

nástěnný obraz, slon, lidé

Vždy se snažíme navrhnout ta nejefektivnější a nejšetrnější řešení. O své historické textilie se bát nemusíte, jsou u nás v bezpečí. Přistupujeme k nim s velkou opatrností a citlivostí. Pracujeme spolehlivě a precizně.

Menší i větší poškození, nic není problém

Dokážeme opravit menší i větší poškození a vrátit dílu celistvá vzhled, s tím souvisí i to, že někdy je třeba dodělat, dotkat, některou část ve větší či menší míře.

Používáme tedy různé techniky konzervování a restaurování v závislosti na druhu textilie a jejího poškození . Mez ty nejčastější úkony patří především:
· Restaurování různých praporů či závěsů
· Restaurování různých výšivek a potahů na historickém nábytku
· Restaurování ručně vázaných koberců nebo koberců kilimových
· Restaurování tapisérií

Nebojte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme a nabídneme postup řešení, aby i vaše historická textilie zůstala další léta zachována.

tkací dílna, stroje