Domácí škola: budoucnost učení nebo rozmar rodičů?

Důvody, proč se stále více rodičů rozhodne učit své dítě svépomocí, jsou různé. V některých rodinách je to čistě praktické rozhodnutí. Pokud rodiče cestují, nebo například žijí od školy daleko, pak je jistě jednodušší odvézt dítko jednou za čas k přezkoušení, než tu samou cestu absolvovat denně. Někdy je také na vině zdravotní stav dítěte. Pak jsou ale tací, kteří mají školu na dosah, ale z nějakého důvodu se jim nezdá pro dítě vhodná. Pro všechny platí, že své dítě mohou doma učit minimálně na prvním stupni. Druhý stupeň se v současné době testuje na několika vybraných školách. Jaké jsou argumenty zastánců, a na co by si naopak rodiče-učitelé měli dát pozor?

učitel se žákem v lese

Zastánci: špatný systém a uniformita

Zeptáte-li se zastánců domácí výuky, co je k takovému postoji vede, uslyšíte často stížnost na český vzdělávací systém. Příliš velké třídy, ve kterých se učitelé nemají čas dětem individuálně věnovat, špatně placení pedagogové bez motivace, a přílišný tlak na výkon. Řešením pro některé rodiče mohou být Montessori školy či jiné alternativní přístupy, ale takových škol je v Česku málo a jsou často plné. Proto se rodiče rozhodnou, že své děti na prvním stupni budou učit sami. Pro první až pátou třídu stačí maturita, posudek z pedagogicko-psychologické poradny a dvakrát ročně dojet na přezkoušení. Odměnou je rodičům nejen čas společně strávený s dítětem, ale i možnost ušít výuku dítěti přímo na míru. Odpadá tak například dnes často zatracované vstávání brzy ráno, a naopak mají rodiče možnost vyhlásit přestávku tehdy, když učení začíná dítě zmáhat.
holčička při učení
Odpůrci: není to pro každého
Od odpůrců často uslyšíte, že domácí výuka je záležitostí jen pár vyvolených. Nejen, že rodiče musí mít potřebné znalosti, ale musí je umět předat, a také to se svým dítětem musí umět. Zaujmout a udržet dětskou pozornost není jednoduché, a domácí výuka se tak hrozí zvrhnout v anarchii. Problémem je podle odpůrců také to, že děti vzdělávané doma se nenaučí fungovat v kolektivu. Rodiče by tak měli zajistit, že děti budou trávit dostatek času ve společnosti jiných dětí, aby si osvojily sociální chování a návyky. Posledním argumentem pak je, že pokud začnou rodiče své děti hromadně stahovat ze škol a učit je doma, budou na to doplácet ty děti, které ve škole zůstanou.
 kluci a zeměpis
Domácí výuka je v současnosti zajímavou alternativou, která se s nástupem techniky bude jistě dále rozvíjet. A co vy, učili byste své dítě doma?