Vzděláváte se především pro sebe

Většina lidí si vzdělávání spojuje především s přípravou na kariéru. Většina rodičů si z pochopitelných důvodů přeje, aby jejich dítě bylo ve škole úspěšné a následně se stalo úspěšným také v zaměstnání. Nebudeme si nic nalhávat, úspěšnost v zaměstnání je spojena také s vyšší životní úrovní a kdo by nechtěl, aby se jeho děti měly dobře.

Na druhou stranu toto rozhodně není jediná podstata vzdělávání. Člověk by se měl vzdělávat pro svůj osobnostní rozvoj.  Člověčenství se nevyvíjí samo od sebe. Je třeba, aby bylo kultivováno, a vzdělávání představuje nosný bod tohoto rozvoje. Dítě by mělo být vedeno k tomu, že se vzdělává nikoli jen proto, aby mělo dobrý prospěch, ale především proto, aby se stalo lepším člověkem. To si bohužel většina rodičů neuvědomuje a obvykle si to neuvědomují ani sami učitelé, kteří by v tomto ohledu měli být tím nejlepším příkladem.
 

Nepodceňujte celoživotní vzdělávání

Samozřejmě toto se týká nejen povinného vzdělávání. I v tomto ohledu by se člověk měl vzdělávat celoživotně, dopřávat si kurzy a školení v oblastech, které ho baví, i když z toho nemá třeba konkrétní účinek.  Pojďme si vypíchnout pár důvodů proč se vzdělávat.

1.      Kultivace a komplexní rozvoj osobnosti
2.      Rozšiřování všeobecného přehledu
3.      Rozvoj zručnosti (i osvojování nových manuálních činnosti tvoří součást vzdělávání)
4.      Rozšiřování sociální inteligence a schopnosti jednat s druhými lidmi
5.      Nadhled, díky kterému dokážeme řešit i velmi náročné životní situace
6.      Posilování sebevědomí a sebeúcty
7.      Posilování zdravé pokory (učenec na smrtelné posteli pravil: Vím, že nic nevím) a vědomí osobní nepatrnosti
8.      Nové sociální kontakty, přátelství
 
Samozřejmě, forma celoživotního vzdělávání může mít různé podoby. Jsou lidé, kteří se celoživotně vzdělávají tím, že cestují po světě a poznávají nové kraje. I toto je rozhodně způsob vzdělávání a to velmi hlubokého a hodnotného.  Někdo zase vystuduje několik vysokých škol i přesto, že jeho zaměstnání je poměrně běžné. Každý to má zkrátka nastavené jinak.