FÍK není jen velký pes malé Áji

Pod pojmem „kultura“ si jistě téměř každý vybaví kultivované dospělé jedince, kteří spořádaně odcházejí na koncert nebo divadelní představení. A do takového dospělého světa malé děti přeci nepatří. Jenže, pokud chceme být i do budoucna kulturním národem, je určitě potřeba zpřístupnit tento svět právě těm nejmenším. Hlavně proto, aby ho mohli pochopit a přijmout jako důležitou součást svého života. Bude to určitě pro ně znamenat důležité obohacení.
malý orchestr

Symfonický orchestr dětem

Bylo by asi zcestné domnívat se, že pětileté dítě bude sedět nehnutě dvě hodiny a s nadšením poslouchat symfonický orchestr. Jenže děti si skládají vjemy a zážitky hlavně v útlém věku. Pokud některé přijdou příliš pozdě, nemusejí už je zaujmout nikdy. Je tedy potřeba dát jim paletu zážitků co nejpestřejší, aby měly v budoucnu z čeho čerpat.
·         Právě na to myslel FOK – Symfonický orchestr hlavního města Prahy.
Někteří nadšenci společně s tímto tělesem se rozhodli, že zpřístupní svět kultury způsobem, který bude pro děti nejpřijatelnějším. Připravují různé pořady, ve kterých rozhodně nejde o to, aby „naši budoucnost“ poučovali, ale naopak, aby to děti bavilo. Chtějí dětem ukázat, že vážná hudba nemusí být jen vážná, a tudíž pro ně nudná.
kluci s kšandami
DĚTI A KULTURA? ROZHODNĚ ANO
Právě proto byl založen hudební klub FÍK, který je určen dětem od pěti do deseti let a ve kterém aktivně poznávají všechna zákoutí hudby. Na setkáních v klubu se děti předem nachystají na koncert, který později uvidí a uslyší. Tím se pro ně stane srozumitelnějším.
o   Děti se tak přiblíží světu hudby a mnohdy se chtějí i aktivně do tohoto světa zapojit.
o   Začnou se učit hrát na nějaký hudební nástroj.
holčička a housle
A rozhodně není bez zajímavosti, že na koncerty chodí děti oblečené podle všech pravidel dospělých. Není to ta nejlepší cesta, jak umožnit dětem poznání kulturního světa?