Jak zajistit optimální rozložení břemene na paletě


Stohování břemen do sloupců

Stohování břemen v rámci jedné palety musí probíhat do sloupců. Pokud se jedná o menší pevně zabalené kusy, ideální je vyskládat je na základnu tak, jak se staví dům z cihel – třetinou nebo polovinou přes sebe. Jednotlivé vrstvy je vhodné následně převázat plastovou fólií.
euro palety.jpg

Zabraňte přečnívání

Důležité je zajistit přepravu zboží tak, aby nepřečnívalo palety. Akceptovatelné jsou pouze výrobky, které se nebudou stohovat, a jejichž obalový materiál přečnívá pouze do 10 cm na každé straně. Pamatujte na to, že se vzrůstající hmotností nákladu přečnívající hrany trpí značným mechanickým namáháním při přepravě. Dochází k dynamickým rázům, které mohou způsobit praskliny, nebo únavové lomy.

Rovný povrch

Na rovný povrch zásilek, které jsou patřičně zabezpečeny, se lépe stohují další připravené kusy zboží. Každá paleta, která není stohovatelná, je pochopitelně zpoplatněna příplatkem. Rovný povrch musí být dostatečně pevný, aby unesl jednu nebo dvě vrstvy dalších palet.
vejce na paletě.jpg

Stahovací páska

Ta je doslova nutností a měla by být základní výbavou každého přepravce, nebo zákazníka, který zásilku připravuje k transportu. Obsah vyskládaného zboží na pevném dřevěném základu musí být patřičně zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Právě plastové splétané nebo lisované pásky zásilku zpevní. Aplikují se speciálními stahovacími kleštinami, které pásky přichytí dostatečně velkou silou. Pásky musí být vedeny i pod paletou, aby s ní náklad splynul v jeden celek.

Fólie

Tenká plastová fólie zabezpečí náklad proti pohybu, proti uvolnění některých jeho částí, a také proti vlhkosti a dešťovým srážkám. V tomto případě nemá smysl šetřit, neboť přepravní firmy zboží převáží za každého počasí.
včela na paletách.jpg

Označení nákladu

To by mělo být základním předpokladem, aby bylo zřetelné, kam zboží putuje, a od koho. Jelikož se většina balíků stohuje na sebe, označení musí být na některé z čelních stěn, nikoliv v horní části. Ideální řešení je překrýt označovací štítek poslední vrstvou tenké fólie, a to alespoň na dvě přilehlé strany.