Podnikání v zemědělství


Podnikání v zemědělství rozhodně není žádný med. Pokud ještě navíc nesplníte status zemědělského podnikatele, pak na podnikání v tomto oboru můžete rovnou zapomenout.
kolegové u smlouvy.jpg
V samotném zákoně se udává, že zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která chce provozovat zemědělskou činnost na vlastní zodpovědnost. Už po přečtení této věty mnohým naskočí husí kůže. Není se také čemu divit, jelikož je to opravdu hodně velká zodpovědnost.
Jestli byste chtěli v tomto oboru podnikat, pak musíte splnit podmínky, mezi které se řadí věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům a mnoho dalších. Velmi důležitá je také odborná způsobilost. Pokud nemáte odbornou způsobilost v podobě vzdělání alespoň na úrovni středoškolského vzdělání v oboru zemědělském nebo veterinářském, pak to rozhodně ani nezkoušejte.
Určitě je vám více než jasné, že pokud hodláte podnikat v zemědělství, musíte se zaevidovat. Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad, pokud splňuje všechny potřebné podmínky.
Existuje i velké množství důvodů, proč takového zemědělského podnikatele může úřad vyřadit. Důvodem je například neprovozování více než 2 roky zemědělskou výrobu či smrt podnikatele.
Je možné se samozřejmě proti některým důvodům odvolat. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad.
balíky slámy.jpg
Problém nastává, pokud je zemědělská činnost provozována. Ona sice může být provozována v souladu se zákonem, ale pokud nejste evidováni v seznamu zemědělských podnikatelů, hrozí vám dost tučná pokuta. Ta se pohybuje okolo 200 000,-. Pokuty ukládá a vymáhá obecní úřad.
V zemědělství se nedoporučuje začít podnikat, jelikož to opravdu není nic jednoduchého. Jsou ale mezi námi i ti, kteří výzvy prostě milují a rozhodnou se to alespoň zkusit. Je to samozřejmě na každém z nás, pro co se rozhodneme.
Jestli je zde něco, co budete rozhodně potřebovat, pak je to štěstěna. Tak hodně štěstí!