Na fotovoltaické panely můžete čerpat dotaci


Fotovoltaické panely Elektrocentraly.cz se dnes dostávají do popředí zájmu lidí, kteří si uvědomují, že mohou tímto způsobem snadno ušetřit za elektrickou energii. Nebylo tomu tak ale vždy. Fotovoltaiku lze porovnat např. s technologií LED diodových čipů ve světelných zdrojích, obě technologie se totiž vyvíjejí překotně rychle a ještě před patnácti, dvaceti lety se prakticky vůbec nevyplatilo investovat do LED žárovek, neboť byly drahé, málo výkonné a s malým rozsahem barevné teploty. Fotovoltaické panely měly omezenou životnost a jejich cena nepředstavovala tak výraznou úsporu, aby se jimi zabývala široká veřejnost.

fotovoltaické panely

Úspora – dnes je ovšem situace diametrálně odlišná. Nižší výrobní náklady umožňují snížit cenu pro koncového zákazníka a delší životnost, velmi omezené nároky na údržbu a lepší parametry výrobků již mají reálný význam i pro objekty, kde byste něco takového před pár desítkami let vůbec neočekávali.

fotovoltaika na zemi

Dotace – Solární technologie jsou podporovány i státními programy, takže lze za splnění potřebných podmínek získat dotovaný obnos. Se žádostí o dotace vám zajisté pomohou zástupci firmy, která fotovoltaiku instaluje, a ta vám také navrhne před podpisem smlouvy o dílo všechny možnosti, jaké konkrétně máte. Záleží na umístění vašeho objektu, sklonu střechy, její orientaci, plošné výměře, střešní krytině atd. Teoreticky je ovšem možné namontovat panely na všechny typy střech pomocí speciálních nosníků.

Soběstačnost – kromě úspor je největším lákadlem pravděpodobně velmi vysoký stupeň soběstačnosti a minimální závislost na dodávkách z veřejné sítě. To je výhodné např. v rekreačních oblastech, kde nejsou k dispozici inženýrské sítě, panely lze instalovat i na mobilní dřevostavby, chaty a chalupy, přístřešky, kůlny či garážová stání. Spolu s vytápěním domu dřevem a vlastní studnou jde o velmi významný krok k úspornému a ekologickému bydlení.