Opona Národního divadla

Když roku 1881 vyhořelo Národní divadlo v Praze, musela to být pro náš národ opravdová tragédie. Nejen proto, že vyhořela budova, ale také z toho důvodu, že byl zničen celý interiér.
o   Rok před tímto neštěstím byla vyhlášena soutěž na ztvárnění opony, kterou vyhrál malíř František Ženíšek.
Na jeho oponě mohli návštěvníci divadla vidět postavu Génia, která byla ze stran obklopena alegoriemi Hudby a Dramatu. Tento hlavní výjev lemovaly další motivy.
národní divadlo a tramvaj

Soutěž číslo dvě

Jak známo, Češi se nedali a divadlo se vystavělo znovu.A znovu byla vyhlášena soutěž na ztvárnění hlavní opony. Tentokrát už se František Ženíšek do soutěže nepřihlásil. Existují dvě vysvětlení.
1)     Byl v časovém presu a prostě by to do termínu nestihl.
2)     Zdála se mu nízká výše honoráře.
Původní Ženíškovu oponu můžeme vidět na několika dobových fotografiích, které jsou ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. Druhou soutěž vyhrál malíř Vojtěch Hynais. Traduje se, že než se vůbec do díla pustil, otázal se svého předchůdce, jestli mu to nebude vadit. Jak bylo řečeno, Hynais sice soutěž vyhrál, ale po vytvoření díla nastaly obtíže.
–         Komisi se zdála opona příliš šedivá, a dokonce se jim nelíbily ani postavy.
–         Byly prý neslovansky štíhlé.
Hynais měl za úkol oponu přepracovat. Jenže už byla instalována a bez opony se divadlo dost dobře hrát nedá.
noc a narodni divadlo

Opona není kulturní památka

Nakonec tedy zůstala na svém místě, ale nikdy nebyla schválena. Od té doby byla několikrát rekonstruována. V roce 2009 stála její oprava neuvěřitelný milión korun. Smutné je, že se Národní divadlo dlouhá léta snaží nechat zapsat oponu na seznam národních kulturních památek. Celá architektura je tímto chráněna, opona nikoliv. Opona má plochu sto čtyřiceti metrů čtverečních a váží sto osmdesát kilogramů. Postavy, které jsou na ní ztvárněny, maloval Hynais podle svých známých.