Digitalizace ovládla státní správu již ve značném rozsahu

Dávno pryč je doba, kdy byla výpočetní technika v plenkách, kdy si tzv. Personal computer (PC) pořizovali jen počítačoví nadšenci, a kdy tyto systémy pracovaly v omezeném lokálním režimu jako skutečné počítací stroje. Zpočátku na nich firmy a podniky prováděly úkony spojené s evidencí zboží a produktů a jednoduché účetní operace, v polovině 90. let se u nás začal rychlostí raketové střely šířit Internet a dalo se rovněž předpokládat, že Internet a digitalizace dat proniknou i do státní správy. Zda je nám to ku prospěchu, je otázkou, každopádně je to jen nástroj v rukách lidstva, který může sloužit k omezování, kontrole a perzekuci, ale také může vyniknout jako zdatný pomocník.
obálky s dopisy

Elektronický government, to je výraz z angličtiny, jehož slangová podoba se rychle uchytila v povědomí lidí již na počátku nového milénia. Souvisí také se zřizováním datových schránek, které jsou pro jisté subjekty povinné, ovšem většina z nás si je může nechat vytvořit dobrovolně na vlastní žádost. Podnikatelé až na některé výjimky rovněž. Mohou, ale nemusí. Schránka slouží ke komunikaci s orgány státní správy a může být využita i pro odesílání poštovních zásilek, které nahrazují doporučené dopisy.
červená schránka

Datovou schránku obsluhujete odkudkoliv, kde je připojení k Internetu

Datové schránky jsou přístupné buď na webových stránkách určených pro provoz datových schránek, jedná se o speciální doménu vytvořenou pro Ministerstvo vnitra. Schránku je možné také obsluhovat prostřednictvím software (aplikace) od jiného dodavatele, který splňuje požadavky pro provoz ISDS (Informační systém datových schránek).

Za datum doručení do datové schránky se považuje den, kdy se do příslušné datové schránky přihlásí buď dotyčná osoba, pro kterou byla zřízena, nebo další pověřená osoba, která má vymezena přístupová práva v takovém rozsahu, že je schopna s doručeným dokumentem pracovat.

Jestliže byl dokument do datové schránky doručen a pověřená osoba nebo majitel schránky se do ní nepřihlásí do 10 dnů od doručení dokumentu, považuje se za datum doručení poslední desátý den od doručení do schránky. Výjimkou jsou pouze okolnosti, které vymezují náhradní doručení, způsobené např. vzetím do vazby nebo nastoupením výkonu trestu, stanovené v § 64 odstavce 4 trestního řádu.