Bude se zdražovat?

Článek, na který tu odkazuji, pojednává z několika úhlů pohledu o situaci panující na našem trhu. A to právě ve vztahu k v titulku položené otázce. Tedy zda u nás dojde ke zdražování a zda se tohoto případně máme bát.
znaky dolaru

Konstatuje se tu, že u nás roste kupní síla, rostou i mzdy zaměstnanců, ovšem na cenách se to zase až tak neprojevilo. Především prý kvůli tomu, že jsme my Češi konzervativní a reagujeme podrážděně, když nám někdo zvýší cenu, zejména u spotřebního zboží a potravin.
Což spolu s faktem, že je u nás, co se obchodní sítě týká, silná konkurence, znamená, že si zatím nikdo nedovolí moc zvyšovat ceny, aby od sebe neodradil zákazníky. A v maloobchodě neroste obrat tolik, aby si tam mohli dovolit zdražovat, dokud nezdraží i velcí obchodníci.
Což je však také důvod, proč malým podnikům hrozí existenční potíže, ne-li přímo krach. Protože velké firmy zvyšující se náklady na mzdy, suroviny a dodavatelské služby spíše ustojí a mohou tak snáze držet ceny dole.
A tak zanikají malé obchůdky a daří se naopak obřím obchodním centrům. Která ale také nebudou držet ceny dole věčně. A tak vyvstává otázka, zda .
graf na papíře


Zajímavý a vcelku i odborně pojatý článek to je. Fakta v něm uvedená ve své podstatě vlastně souhlasí, jakkoliv se zdá, že už jsou zčásti pasé, protože nakolik alespoň u nás mohu posuzovat, ceny už nahoru jdou. Minimálně právě u potravin, onoho nejháklivějšího sortimentu.
Ovšem zcela mi v onom článku chybí jeden zásadní aspekt. Pohled na jeden ze zřetelů, který ceny ovlivňuje a který zde neměl být opomenut.
A to je činnost našich politiků právě ve zmiňovaných posledních letech.
Jak známo, trh spočívá v dosahování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. A byli to naši populističtí politici, kdo v posledních letech nechali natisknout a uvést do oběhu ohromné množství peněz. Tolik peněz, že je vlastně ani banky nechtěly a snažily a dodnes se snaží půjčovat je stůj co stůj, aby je nějak zužitkovaly. Úroky z vkladů tím klesly a spoření (snad jen vyjma rizikových investic) se nevyplácí. Všichni dostávali a dostávají přidáno, zaměstnance obchodu nevyjímaje. Každý chce víc, tito logicky také.
A tak na otázku, zda se máme obávat zvyšování cen výrobků a služeb, odpovídám ano. Jakmile se ty dotištěné a ničím nekryté peníze dostanou do oběhu.
Zdražuje se a zdražovat se bude. Jenom je otázka, jestli si toho všimneme kvůli všemožným „akcím“. Protože jak třeba poznám, jestli už v našem Penny zdražila Studentská pečeť, jestliže jeden den stojí akčních pětadvacet a druhý den více než šedesát korun, že?